Zásady zachování důvěrnosti informací

Zachování důvěrnosti vašich informací je pro nás zásadně důležité. Proto dodržujeme pravidla zachování důvěrnosti informací, zahrnující způsob zpracování a uchovávání vašich údajů. Seznamte se prosím s těmito pravidly zachování důvěrnosti informací a v případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobními jsou údaje, které lze použít k identifikaci konkrétní osoby nebo ke spojení s ní. Kdykoliv se na nás obrátíte, můžete být požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů.

Níže jsou uvedeny příklady některých druhů osobních údajů, které můžeme shromažďovat, a způsoby zpracování těchto údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme:

Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje:

Poskytnutí informací dalším osobám

Shromážděné údaje nejsou dalším osobám poskytovány, mimo těchto případů:

Ochrana osobních údajů

Máme přijata veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží či zneužitím, popř. neoprávněným použitím, zpřístupněním, změnou či zničením, včetně správních, technických a fyzických.

Dodržování zásad důvěrnosti v rámci společnosti

Abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, jsou naši zaměstnanci seznámeni se zásadami dodržování důvěrnosti a bezpečného zpracování osobních údajů. Striktně kontrolujeme dodržování zásad důvěrného zpracování informací.

X

Požádat o zavolání

X

Rezervovat

X

Výbava auta

X